Kontakt salg på: adiatek@adiatek.dk el. +45 53767644
Ring eller send en sms til: +45 4082 9148 for service og reparation!

Tilgængelighed, effektiv service og kort responstid

God service er en af grundstenene til vores succes!

Vi tilbyder forskellige servicepakker hvor vi som eksempel, kan komme forbi maskinen
1 x årligt til kr. 1.450,- ekskl. moms
dog inkl. kørsel, gennemgang af maskinen, lave skaderapport og tjekke batteriniveau mm.
Sliddele faktureres særskilt.

Andet kan og er aftalt med kunder som: 24 timers rep. sikkerhed.
Lånemaskine gives hvis egen maskine ikke kan repareres på 24 timer osv.  

Vi tilbyder service og reperationer i hele Danmark og har stort reservedel lager centralt beliggende, samt servicebiler der altid har de fornødne dele i bilen.

 
Leverer meget mere end maskiner

  • Proaktiv og forebyggende service-indsats
  • Fast servicetjek af maskiner hver 3. md.
  • Opfølgning på uddannelse af medarbejdere hver 3. md.
  • Løser problemer og optimerer drift  

 
Samarbejde på tværs giver store fordele

  • Fast aftale med teknikere i hele landet
  • Reparerer alle mærker af maskiner

 
Adiateks maskiner er udviklet med brugeren i centrum

  • Betjening, reparationer og udskiftning af dele er let
  • Problemer kan løses på stedet uden tekniker
  • Målbart billigere i drift